Archive for the ‘เศรษฐกิจเทคโนโลยี’ Category

smart city ทำให้เมืองเป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพ

Sunday, October 27th, 2019

เชียงใหม่กำลังทำแผนที่ออกมาในอนาคตในฐานะเมืองที่ฉลาดกว่าโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรและสร้างตัวขับเคลื่อนใหม่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลสินทรัพย์ด้านการดูแลสุขภาพสามารถช่วยสร้างฮับได้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างภาคการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่แข็งแกร่งและปรับปรุงการผลิตอาหารเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Smart City ที่ให้การสนับสนุนกำหนด smart city ในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจที่สามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการออกแบบการสร้างและการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานในเมือง

smart city ทั่วโลกในอีกสามปีข้างหน้า

เพื่อนำผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางใหม่ ๆ นายปานศรีอารีย์อมาตยกุลผู้จัดการทั่วไปของประเทศไทยกล่าว เชียงใหม่ได้รับเลือกจากวัฒนธรรมอายุ 700 ปีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของจังหวัด smart city มีเพียง 1.59% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมดและอัตราการเติบโตของมันอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเศรษฐกิจมีความหลากหลายไม่มาก มันต้องอาศัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรในการแปรรูปอาหารและการเกษตร

รัฐบาลมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นและภาคเอกชนพยายามปรับปรุงศักยภาพทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นผ่านแคมเปญเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ การฝึกอบรมและความคิดสร้างสรรค์ด้านไอทีจะได้รับการสนับสนุนผ่านโปรแกรม smart city thailand ที่เสนอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ท้องถิ่นกล่าวว่าการปรับปรุงขีดความสามารถด้านไอทีเป็นหนึ่งในแง่มุมของการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าดึงดูดสำหรับการลงทุนต่างประเทศการใช้ชีวิตการเดินทางการศึกษาและการทำงาน

บริการสร้างโอกาสในการทำงานมากขึ้นและเพิ่มผลผลิต

คณะทำงานร่วมกับเพื่อช่วยพัฒนาแผนงานสำหรับ smart city มันวาดภาพโดยใช้สถาปัตยกรรมไอทีอัจฉริยะเพื่อขยายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมโดยมุ่งเน้นที่การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในขณะเดียวกันโครงการ “อาหารที่ฉลาดขึ้น” จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลผลิตและการจัดการแผนการผลิตสำหรับเกษตรกร ในด้านการดูแลสุขภาพผู้ให้บริการภาครัฐและเอกชนสามารถใช้การติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ของผู้ป่วย

smart city เพื่อสร้างมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงผู้ให้บริการทางการแพทย์ทั้งหมดรวมถึงการแพทย์แผนโบราณและสปา คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าเมืองนี้มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการผู้มาเยือนในระยะยาวโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น การบริการที่มีคุณภาพในราคาต่ำยังเป็นจุดขายหลักในการดูแลสุขภาพที่สำคัญการดูแลทันตกรรมและจักษุแพทย์และการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล 500 ล้านบาทเพื่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รวมถึงการผ่าตัดหุ่นยนต์และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bangkokbanksme.com/en/smart-city-thai